top of page

An dara cruinniú WikiWomen agus an chéad Wikithon in Éirinn


Reáchtáil tionscadal WikiWomen a dara cruinniú trasnáisiúnta agus an chéad Wikithon i Muineachán, Éire. Tháinig mic léinn ó Thír na mBascach, ó Fhreaslainn agus ó Éirinn le chéile chun foghlaim faoi chultúr na hÉireann, chun naisc thraschultúrtha a thógáil agus chun páirt a ghlacadh sa Wikithon. Deis iontach a bhí sa Wikithon do mhic léinn a bhí ag foghlaim an dóigh le hailt a scríobh ar an Vicipéid, agus a bhí ag obair le chéile chun ionadaíocht na mban agus na dteangacha mionlaigh ar an ardán a fheabhsú.


Ní hamháin gur bhain an Wikithon le foghlaim agus le bheith ag obair le chéile, ach bhain sé freisin le blaiseadh a fháil de chultúr agus de theanga uathúil na hÉireann. Cuireadh tús leis an gcéad tráthnóna le cuairt ar Theach Tábhairne McCague, bunaíocht áitiúil a chuir fáilte mhór roimh na rannpháirtithe. Leag atmaisféar cluthar an tí tábhairne, maisiúchán traidisiúnta agus ceol bríomhar Gaelach an chaoi a mbeadh cúrsaíamach don tráthnóna, mar bhain na daltaí taitneamh as bia blasta agus iad ag cur aithne ar a chéile.


Cuireadh tús leis an dara lá le hoscailt ag an bpríomhoide, réamheolas ar an gcaoi ar

tharlaan tionscadal chun bheith agus roinnt ceoil Gaeilge á chur ar fáil ag na daltaí. Tar éis seo, cuireadh daltaí in aithne don pheil Ghaelach agus ghlac siad páirt sa chéad seisiún Wikithon. Fad is a bhí na mic léinn ag obair ar an Wikithon, bhí cruinniú dá gcuid féin ag na comhpháirtithe tionscadail agus rinne siad dul chun cinn suntasach maidir le torthaí an tionscadail.

Cuireadh tús leis an tríú lá leis an dara seisiún Wikithon, agus ina dhiaidh sin bhí deis spreagúil ag na rannpháirtithe cuairt a thabhairt ar cheann de na suíomhanna seandálaíochta is cáiliúla agus is tábhachtaí in Éirinn, Emain Macha, atá lonnaithe i dTuaisceart Éireann. Le linn na cuairte bhí deis ag rannpháirtithe stair iontach an tsuímh a fhiosrú agus foghlaim faoi na finscéalta agus an béaloideas a bhaineann leis. Níos déanaí sa lá, d'fhreastail mic léinn ar cheardlann le Rannairí Ard Mhacha, grúpa taibheoirí traidisiúnta atá tiomanta do chultúr na hÉireann a chaomhnú agus a chur chun cinn, chun níos mó fós a fhoghlaim faoi bhéaloideas agus faoi thraidisiúin na tíre.,

Ar an lá deiridh, bhí deis ag na rannpháirtithe a gcuid oibre a chur i láthair agus torthaí a gcuid iarrachtaí a fheiceáil le linn an tseisiúin dheiridh den Wikithon. Ina dhiaidh sin, bhain na rannpháirtithe taitneamh as picnic i bPáirc Fhoraoise Ros Mór, ceantar álainn nádúrtha le conairí, lochanna agus fiadhúlra, áit a ndeachaigh siad trí chúrsa ag baint úsáide as léarscáil agus compás. Chríochnaigh an tráthnóna deiridh le tionól traidisiúnta Éireannach darbh ainm Céilí, ina raibh amhrán, filíocht, ceol traidisiúnta agus damhsa san áireamh.


Tríd is tríd, ba eispéireas iontach é an Wikithon do gach duine a bhí páirteach ann. Táimid ag súil go mór lena bhfuil i ndán don tionscadal spreagúil seo!Comments


bottom of page